Liberty or Death CZ

„Naši bratři jsou již v poli! Proč zde stojíme nečinně? Je život tak drahý, nebo mír tak sladký, aby byl zachován za cenu pout a otroctví? Všemocný Bože, zapomeňte! Nevím, jakou jinou cestu si mohou zvolit ostatní, já volím tuto: Dejte mi svobodu, nebo mi dejte smrt!“

Překlad – politicalcompass.org

Test spustíte na www.politicalcompass.org, volbou druhé položky vlevo, „Take the test“.

Skládá se z 6 tématických celků. Volíte svůj souhlas či nesouhlas s konkrétní tezí. Text tohoto dokumentu, počínaje stránkou č. 3, odpovídá pořadí v testu kladených otázek a rovněž i jednotlivé stránky zde korespondují s tématickými celky v testu. Jednotlivé stránky zde jsou uvozeny větou, která přibližuje tématický okruh – to je pouze zdánlivě bezvýznamné. Může Vám to ovšem pomoci pochopit některé „obtížné“ otázky v tom smyslu, že jste si vědomi, v jakém kontextu jste dotazováni.
Jakmile dáte odpověď k poslední otázce v 6. celku, stisknete tlačítko „Now let’s see where you stand“ a dostanete se na stránku s vyhodnocením. Test je na této stránce: http://www.politicalcompass.org/test
Český překlad je pouze pomocí k anglicky formulovaným otázkám. Některé otázky jsou opravdu obtížné k zodpovězení.

1. tématický okruh: Několik návrhů na úvod, týkajících se ničeho menšího, než Vašeho pohledu na svou zemi a na svět.

Jestliže je ekonomická globalizace nevyhnutelná, měla by prvořadě sloužit spíše lidskosti, než zájmům nadnárodních korporací.

Vždy bych podporoval svou zemi, bez ohledu na to, jestli by to bylo správné nebo ne.

Rodnou zemi si nikdo nevybírá, takže je pošetilé být na něco takového hrdý.

Co se týče naší rasy, v porovnání s těmi ostatními má spoustu lepších vlastností.

Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem.

Vojenský zásah, který porušuje mezinárodní právo, je někdy (morálně) oprávněný.

V současnosti existuje znepokojivé prolínání informací a zábavy.

2. tématický okruh: Nyní ekonomie. Bavíme se o postojích, nejde o tržní index Londýnské akciové burzy

V zásadě jsou lidé více děleni třídami než národnostmi.

Regulování inflace je důležitější než regulování nezaměstnanosti.

Protože korporacím se nedá důvěřovat, že by dobrovolně šetřily životní prostředí, je zapotřebí je v tomto regulovat.

„Od každého dle jeho schopností, každému dle jeho potřeb“ je v podstatě dobrá myšlenka.

Je smutným obrazem naší společnosti, že něco tak základního jako je pitná voda, je dnes baleným, značkovým spotřebním výrobkem.

Půda by neměla být komoditou, se kterou se obchoduje.

Je politováníhodné, že spousta osobního bohatství je tvořeno lidmi, kteří jednoduše manipulují s penězi a společnosti ničím nepřispívají.

V obchodě je protekcionismus někdy nezbytný.

Jedinou společenskou odpovědností firmy by měla být tvorba zisku pro své podílníky.

Bohatí jsou příliš zdaňováni.

Ti, kteří jsou schopni si to zaplatit, by měli mít právo na vyšší standard zdravotní péče.

Vlády by měly penalizovat podnikatelské subjekty, které matou veřejnost.

Skutečně volný trh potřebuje omezení možnosti dravých mezinárodních firem vytvářet monopoly.

Čím svobodnější trh, tím svobodnější lidé.

3. tématický okruh: Nyní pohled na některé z Vašich osobních společenských hodnot…

Interrupce, když není ohrožen ženin život, by vždy měla být nezákonná.

Veškerá autorita má být interpelována.

Oko za oko, zub za zub.

Nemělo by být očekáváno od daňových poplatníků, že budou podporovat jakákoli divadla či muzea, která nemohou přežít na komerční bázi.

Školy by neměly požadovat povinnou docházku do třídy.

Všichni lidé mají svá práva, ale pro nás všechny je lepší, že se různé druhy lidí drží té své „kategorie“.

Dobří rodičové občas musejí naplácat svým dětem.

Pro děti je přirozené, že si před rodiči drží nějaká tajemství.

Marihuana by měla být legalizována.

Prvotní funkcí vzdělávacího procesu by mělo být vybavení budoucí generace tak, aby si mohla najít práci.

Lidem s vážnými dědičnými vadami by nemělo být dovoleno se reprodukovat.

Nejdůležitější věcí pro děti je naučit se přijímat disciplínu.

Nejsou žádné „divošské“ a civilizované národy; jsou pouze rozdílné kultury.

Ti, kteří jsou práceschopní a odmítnou příležitost pracovat, by neměli očekávat podporu společnosti.

Když jste v nesnází, je lepší o tom nepřemýšlet a zaměstnávat se příjemnějšími věcmi.

První generace imigrantů nemůže být nikdy plně integrována ve své nové zemi.

Co je dobré pro ty nejúspěšnější korporace, je v zásadě vždy dobré pro nás všechny.

Žádné vysílací mediální instituci, jakkoli obsahově nezávislé, by nemělo být dopřáno podpory z veřejných financí.

4. tématický okruh: … a jak vidíte širší společnost

Naše občanská práva jsou silně omezována ve jménu anti-terorismu.

V demokratickém systému je podstatnou výhodou „jednostranického“ státu (pozn. zřejmě v rámci většinového volebního systému) to, že zabraňuje veškeré argumentaci, která brzdí postup věcí.

Třebaže elektronická doba usnadňuje stálý státní dohled, obávat se jej mají jen provinilci.

Trest smrti by měl být možností potrestání těch nejzávažnějších trestných činů.

V civilizované společnosti vždy musejí být lidé „nahoře“, kteří jsou posloucháni a lidé „dole“, kterým se nařizuje.

Abstraktní umění, které nic nereprezentuje, by vůbec nemělo být za umění považováno.

V trestním právu by věc trestu měla být důležitější než náprava.

Je ztrátou času napravovat některé kriminálníky.

Obchodník a výrobce je důležitější než spisovatel či umělec.

Matky mohou mít kariéru, ale jejich prvotní úlohou je být ženou v domácnosti.

Nadnárodní firmy neeticky zneužívají přírodní zdroje rozvojových zemí.

Smír se státním zřízením je důležitým aspektem zralosti/dospělosti.

5. tématický okruh: Jestliže jste zdolali předchozí témata, toto téma ohledně víry bude snadné

Astrologie přesně objasňuje spoustu věcí.

Nemůžete být morální, aniž byste byl věřící.

Coby prostředek pomoci sociálně opravdu potřebným, charita je lepší než sociální zabezpečení.

Někteří lidé jsou „smolaři od přírody“.

Je důležité, že škola, kam chodí mé dítě, vštěpuje náboženské hodnoty.

6. tématický okruh: Nakonec pohled na sex

Nemanželský sex je obyčejně nemorální.

Dvěma lidem stejného pohlaví, ve stabilním a láskyplném vztahu, by nemělo být odpírána možnost adoptovat děti.

Pornografie, vyobrazující dospělé, by měla být pro dospělou populaci legální.

To, co se děje v soukromí ložnice mezi dospělými lidmi (pozn. zřejmě myšleno dvěma, vzhledem k použití „between“, nikoliv „among“) , do toho státu nic není.

Nikdo se nemůže cítit „přirozeně homosexuální“.

Je dobré, že společnost je otevřená v otázkách sexu, ale v dnešní době to zachází příliš daleko.

Zdroj: Český překlad Politického kompasu, http://karelsykora.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=244662

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..